Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Aby odstąpić od umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem wskazanego terminu oraz odesłać zwracany produkt. Oświadczenie należy wysłać e-mailem na adres biuro@hardlinestore.pl lub listownie na adres korespondencyjny firmy. Opłaconą przesyłkę zwrotną należy wysłać na adres: HardlineStore, ul. Miła 3, 05-503 Głosków.

Oświadczenie o odstąpieniu

Pobierz wzór oświadczenia

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy nastąpi po otrzymaniu przez HardlineStore zwrotu produktu, nie później niż w ciągu 14 dni.

Wymiana

Wymiana na życzenie Konsumenta odbywa się na zasadach zwrotu i złożenia nowego zamówienia.

Szczegóły dotyczące zwrotów znajdują się w regulaminie.