Regulamin obowiązuje od 02.10.2019.

Zamieszczony poniżej regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.hardlinestore.pl, prowadzonym przez firmę Hardline Group s.c., zarejestrowaną pod adresem: ul. Miła 3, 05-503 Głosków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP 123-145-05-83. Powyższy adres jest adresem do korespondencji listownej. Kontakt mailowy możliwy jest poprzez adres: biuro@hardlinestore.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy HardlineStore, będący sprzedawcą, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej www.hardlinestore.pl. Warunkiem dokonywania w nim zakupów jest zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz zaakceptowanie go. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Konsumenta/danych firmowych Kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych i są chronione zgodnie z przepisami RODO. Więcej informacji na temat polityki prywatności znajduje się tutaj.
 • Sklep świadczy usługę przesyłania na podany przez Klienta adres mailowy biuletynu nienumerowanego, zwanego dalej newsletterem, zawierającego informacje o produktach, promocjach i wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne oraz nieodpłatne. Rezygnacja z otrzymywania newslettera możliwa jest w każdej chwili – wystarczy kliknąć na odnośnik „Wypisz się z newslettera” widoczny w każdej otrzymanej w ramach usługi wiadomości.
 • Za Klienta uważa się:
  • osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoba ta szczegółowo zwana będzie dalej Konsumentem. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat;
  • osobę prawną;
  • jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  • która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę kupna – sprzedaży.
 • Wszystkie wzory dostępne w Sklepie są własnością intelektualną ich twórców i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 • Możliwość składania zamówień w Sklepie mają Klienci zarejestrowani, którzy założyli na www.hardlinestore.pl konto służące do dokonywania zakupów lub Klienci korzystający z opcji zakupu bez rejestracji/logowania.
 • Złożenie zamówienia w Sklepie stanowi oświadczenie woli, zmierzające bezpośrednio ku zawarciu umowy kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Aby złożyć zamówienie online należy dodać do wirtualnego koszyka produkty z oferty Sklepu oraz wypełnić "Formularz zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 • Po przejściu do kasy i sprawdzeniu zamówienia zatwierdza się chęć dokonania zakupu poprzez kliknięcie na polu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Po złożeniu zamówienia status zmienia się na „Oczekujący”. Oznacza to, że zamówienie zostało zapisane i nie ma już możliwości jego edycji.
 • W kolejnym kroku Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o otrzymaniu zamówienia przez Sklep. Wiadomość zawiera zestawienie wybranych produktów, wartość zamówienia, wybraną formę płatności, adres dostawy oraz sposób wysyłki, a także podsumowanie wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki. W razie braku otrzymania takiej informacji w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia otrzymania zamówienia.
 • W przypadku utrudnień w realizacji zamówienia lub braku dostępności zamówionego produktu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nietypowej realizacji zamówienia. Klient ma wtedy prawo podjąć decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia, a w przypadku braku uzyskania odpowiedzi od Klienta w ciągu 2 dni roboczych Sklep ma prawo do przystąpienia do częściowej realizacji zamówienia lub jego anulowania.
 • Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji, Sklep musi wcześniej otrzymać za nie płatność. Wyjątkiem są zamówienia płatne „za pobraniem”, za które zapłata następuje w momencie doręczenia przesyłki.
 • Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w chwili uzyskania przez zamówienie statusu „Przyjęte do realizacji”.
 • Do każdej sprzedaży Sklep wystawia dowód zakupu. Fakturę VAT wystawia  na indywidualne życzenie Klienta. Dokument potwierdzający sprzedaż dołączany jest do przesyłki lub wysyłany na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Klient może dokonać płatności za zamówienie w następujący sposób:
  • poprzez serwis płatności Przelewy24 (kartą, Google Pay, Blikiem, przelewem natychmiastowym),
   operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
  • gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki pobraniowej,
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:
   ING Bank Śląski
   05 1050 1054 1000 0092 7122 4736
 • Zamówienia wymagające przedpłaty, które nie zostały opłacone zgodnie z deklarowaną formą zapłaty zostaną anulowane po upływie 7 dni.
 • W przypadku zamówienia opłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości lub części, Sklep informuje Klienta o tym fakcie przed zawarciem umowy (nadaniem statusu „Przyjęte do realizacji”). W przypadku rezygnacji Klienta z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia, Sklep zwraca przedpłatę lub jej odpowiednią część Klientowi. Wszelkie zwroty dokonywane są w tej samej formie, w jakiej nastąpiła płatność, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Zwrot następuje w terminie do 7 dni liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Sklep od momentu otrzymania zamówienia ma maksymalnie 2 dni robocze na przyjęcie zamówienia do realizacji lub poinformowanie Klienta o braku możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 • Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży (przyjęcia zamówienia do realizacji).
 • Czas realizacji zamówienia to suma czasu potrzebnego na skompletowanie i nadanie zamówienia (do 3 dni roboczych liczonych od nadania statusu „Przyjęte do realizacji”) oraz czas dostawy (do 5 dni roboczych). Łączny maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć ustawowych 30 dni liczonych od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 • Klient zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki drogą mailową.
 • Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

OPIS PRODUKTÓW

 • Sklep dokłada wszelkich starań, by opisy i zdjęcia produktów możliwie dokładnie oddawały wygląd i specyfikę oferowanych towarów, jednak Sklep zastrzega, że wygląd produktów może się nieznacznie różnić np. z uwagi na indywidualne ustawienia monitora
 • Z uwagi na wykorzystywaną technologię wydruku wzór osiąga swój docelowy wygląd (w szczególności nasycenie barw) po pierwszym praniu. Zaleca się stosowanie zasad pielęgnacji i konserwacji zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Sklepu.
 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

KOSZTY I SPOSOBY PRZESYŁKI

 • Sklep wedle decyzji Klienta zleca wykonanie dostawy firmom kurierskim: InPost, paczkomaty InPost oraz Paczka w RUCH-u. Przesyłki realizowane są jedynie na terytorium Polski.
 • Koszt przesyłki i opakowania doliczany jest do wartości zakupionych produktów i ponosi go Klient.
 • Koszt przesyłki uzależniony jest od wybranej formy dostawy i wynosi:
  • 10 zł zł dla wcześniej opłaconych przesyłek Paczka w RUCHu; maksymalna ilość koszulek w paczce to 4 sztuki;
  • 13 zł zł dla przesyłek pobraniowych Paczka w RUCHu (maksymalna kwota pobrania to 400 zł); maksymalna ilość koszulek w paczce to 4 sztuki;
  • 11 zł dla wcześniej opłaconych przesyłek dostarczonych do Paczkomatu 24/7 Inpost;
  • 15 zł dla wcześniej opłaconych przesyłek kurierskich Inpost;
  • 20 zł dla pobraniowych przesyłek kurierskich Inpost.
 • Koszt przesyłek dla zamówień hurtowych ustalany jest indywidualnie. W tej sytuacji przed złożeniem zamówienia należy się skontaktować ze Sklepem mailowo lub telefonicznie.
 • Zaleca się, by Klient sprawdził stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy zaleca się dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

PRAWO WYMIANY / ZWROTU / ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument ma prawo do anulowania zamówienia nim uzyska ono status „Przyjęte do realizacji” jedynie poprzez telefoniczne lub mailowe ustalenie tego ze Sklepem.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Aby odstąpić od umowy należy przedstawić Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie należy wysłać e-mailem na adres biuro@hardlinestore.pl lub listownie na adres korespondencyjny firmy.
 • Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia zwracanego zamówienia na własny koszt, najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Przesyłkę należy zaadresować na adres: Hardline Group S.C., ul. Miła 3, 05-503 Głosków.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokona na rzecz Konsumenta zwrotu środków będących równowartością cen zwracanych produktów wraz z kosztem przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie), najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub okazania przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 • Konsument odsyłający do Sklepu produkt w związku z reklamacją lub odstąpieniem od umowy jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniem. Za towar uszkodzony podczas transportu przez nieprawidłowe zabezpieczenie przesyłki przez Konsumenta Sklep ma prawo do potrącenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu odpowiedzialności Konsumenta za zmniejszenie wartości produktu.
 • Przesyłka zwrotna do Sklepu powinna zawierać dowód zakupu lub informacje pozwalające na identyfikację zamówienia i Konsumenta, co ułatwi dokonanie zwrotu płatności.

RĘKOJMIA

 • Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w Sklepie HardlineStore, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z rękojmi dla Konsumenta jest zawiadomienie o wadzie (najlepiej w formie pisemnej) w terminie do 1 roku od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.
 • Zaleca się, by zawiadomienie o wadzie zawierało takie informacje jak: imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, adres mailowy, numer telefonu, data złożenia zamówienia, nazwa wadliwego produktu, opis wady i oczekiwania wobec Sklepu.
 • Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z rękojmi dla Konsumenta jest zawiadomienie o wadzie, najlepiej w formie pisemnej, do 1 roku od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sklep określi dalsze kroki niezbędne do jego rozpatrzenia. W tym celu Sklep może oczekiwać na udostępnienie dokumentacji zdjęciowej lub odesłanie produktu.
 • Reklamacja złożona przez Konsumenta zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 • Decyzję dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Konsument otrzyma drogą mailową.
 • Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej dalej w tym punkcie. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie będącej równowartością najtańszej formy wysyłki dostępnej  w Sklepie. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 • Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego, w przypadku sporów, które nie znajdą polubownego rozstrzygnięcia Klient może zwrócić się do organu ADR dostępnego na platformie  http://www.cik.uke.gov.pl/, zgłosić się do UOKiK lub wnieść wniosek o mediacje np. do Centrum Arbitrażu i Mediacji. Dopuszcza się także rozstrzyganie sporów na drodze sądowej.
 • Wobec Klientów będących przedsiębiorcami Sklep nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowa i regulamin Sklepu internetowego HardlineStore sporządzone i zawierane są w języku polskim.
 • Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania do niniejszego regulaminu zmian wymaganych prawem lub związanych ze zmianą zasad współpracy z podwykonawcami, takimi jak operatorzy płatności lub firmy kurierskie. Wszelkie zmiany będą aktualizowane na niniejszej stronie i będą obowiązywały od określonego dnia publikacji.
 • Dla umów zawartych przed zmianą niniejszego regulaminu stosuje się regulamin aktualny w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa obowiązującego w Polsce, które są nadrzędne wobec regulaminu HardlineStore.